2009-03-24

Sampler and competition


here is a download to sampler
..
..
SOUTĚŽ - COMPETITION
..
..
1. vytvořte LO se všemi třemi elementy ze sampleru a doplňte
jakýmikoliv jinými elementy, maskami nebo papíry ...
1. create LO and use all three elements of the sampler and you
add any other elements, masks or paper ...
.
2. pošlete odkaz na Vaše LO na e-mail do 31.3.2009
2. send a link to the LO to e-mail to 31.3.2009
.
3. Aprilmouse, Hanulienka a já vybereme tři nejhezčí LO
3. Aprilmouse, Hanulienka and me selection of three most beautiful LO
.
4. autorky vítězných LO dostanou kit Colors of sea zdarma
4. author of the winning LO will receive the kit Colors of sea free

8 comments:

Anonymous said...

Thank you! Your blog post will be advertised on the DigiFree Digital Scrapbooking Freebie search engine today (look for timestamp: 24 Mar [LA 08:00pm, NY 10:00pm] - 25 Mar [UK 03:00am, OZ 02:00pm] ).

Anonymous said...

Thank you! Your blog post will be advertised on the DigiFree Digital Scrapbooking Freebie search engine today (look for timestamp: 24 Mar [LA 08:00pm, NY 10:00pm] - 25 Mar [UK 03:00am, OZ 02:00pm] ).

Handy said...

Tak předně Dito, gratuluji k prvnímu prodejnímu kousku!!!! :o) Ať se dobře prodává!!!
A druhak bájčná výzva - mám takové tvořivé soutěž moc ráda!!! :o)

Pattycakes said...

Thank you for the neat sampler!! :)

Anonymous said...

Thank you so much for this Freebie. I want to let you know that I posted a link to your blog in Creative Busy Hands Scrapbook Freebies Search List, under the Beach/Sea/Fish Theme post on Mar. 25, 2009. Thanks again.

Keryn said...

Thank you - this is gorgeous - I just love the boat.

SuZZaNNe said...

thank you for sharing, it's funny competition ;)

katcha said...

Držím palce,ať se Ti podaří sestavit super tým!