2013-08-23

The Winner! Vítěz!

Děkuji Vám všem sa sdílení svého příspěvku a slavnostně oznamuji, že vítězem odměny ve výši 600 Kč se stává PETRA BUBNÍKOVÁ.
Gratuluji

Thank you to all for sharing your post and officially announce that the winner of remuneration in the amount of CZK 600 becomes PETRA BUBNÍKOVÁ.
Congratulations
 

2013-08-08

Share and win! Sdílejte a vyhrajte!

 
Share and win!

 August 22, 2013 we will draw from those
who shared this post, winner, you can choose
any products from e-shop www.vasekalendare.cz
worth 300 CZK ($15)
...
If the winner also a fan of my site
https://www.facebook.com/vasekalendare.yourcalendars
the prize will be doubled to
600 CZK ($30)
 

 
 
Sdílejte a vyhrajte!

22.8.2013 vylosuji z těch, kteří sdíleli tento příspěvek, výherce,
který si může vybrat jakékoliv produkty z nabídky
v hodnotě 300 Kč

pokud bude výherce zároveň fanouškem této mé stránky
https://www.facebook.com/vasekalendare.yourcalendars
bude výhra zdvojnásobena na
600 Kč
 

Fabula


 
NEW